Cần gia sư môn Saxophone tại vị trí của gia sư
Mã lớp: 22047

học viên 40 tuổi, có biết 1 ít về saxophone

 • Tạo lúc: 09:41 11.05.2024
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Trung Mỹ, Hà Đông, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 17h đến 19h
 • Môn học:
  • Kèn Saxophone098 707 5826