Cần gia sư môn Saxophone tại Thường Tín, Hà Nội
Mã lớp: 13061

Bé 8 tuổi, học từ cơ bản

  • Tạo lúc: 10:45 18.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Phố Ga, Bình Vọng, tt. Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Saxophone098 707 5826